ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αν είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μπορείτε να προβαίνετε σε υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για τα σχετικά σχέδια χορηγιών.