ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Εδώ υποβάλλετε αίτηση για συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Γ Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Β.3 Κατασκευή/ Ανακατασκευή Ξερολιθιών.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Β.2 Υποστύλωση Αμπελώνων.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Β.1 Αναδιάρθρωση και Ποικιλιακή Μετατροπή Αμπελώνων.
Εδώ μπορείτε να εντοπίσετε τις ανοικτές προκηρύξεις, να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχέδια χορηγιών που προσφέρονται και να υποβάλετε την σχετική αίτηση.