ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Προσωπικά στοιχεία

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αυτή για να ελέγξετε και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την ταχυδρομική διεύθυνση, το email και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας.
Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ηλεκτρονικά τη διεύθυνση διαμονής και αλληλογραφίας σας.