ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government
Αρχική ΣελίδαΗλεκτρονικές Υπηρεσίες  /  Περιουσία και Φορολογία  /  Άμεση φορολογία - πολίτες και επιχειρήσεις

Άμεση φορολογία - πολίτες και επιχειρήσεις

Αν είστε ναυτιλιακή εταιρία, μπορείτε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα φόρου χωρητικότητας να υποβάλλετε τις φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του MS Internet Explorer 9.0 ή μεταγενέστερου με υποστήριξη Java.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο νομικό πρόσωπο, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε εκ μέρους του ενδιάμεσου ή του φορολογουμένου, τη σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Ως ενδιάμεσος ή φορολογούμενος, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML αρχείων τα οποία περιέχουν τη σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα DAC4/CbCR.
Αν είστε εταιρεία ή εκπρόσωπός της, μπορείτε να υποβάλετε την ετήσια Γνωστοποίηση με στοιχεία της εταιρείας (π.χ. λογιστικό έτος, όμιλος στον οποίο ανήκει, πρόσωπο επικοινωνίας κλπ.) όπως αυτά προβλέπονται στη συμφωνία DAC4/CbCR. Σημειώνεται ότι αυτή η Γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα.
Αν υποβάλλετε στοιχεία CbCR, μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία DAC4/CbCR ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε.
Αν εκπροσωπείτε συνιστώσα οντότητα που είναι μέλος Ομίλου Πολυεθνικών Εταιρειών (με κύκλο εργασιών περαν των €750,000,000), μπορείτε να την εγγράψετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία DAC4/CbCR για να υποβάλλετε τα στοιχεία CbCR, καθώς η υποβολή τους είναι υποχρεωτική.
Σας παρέχεται η δυνατότητα προβολής της κατάστασης  των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και στο  πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Αν είστε εκπρόσωπος χρηματοοικονομικού ιδρύματος, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλετε εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος την σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και το πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Αν είστε χρηματοοικονομικό ίδρυμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, για να μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική πληφορόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και  το παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής της κατάστασης των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ, IGA Model 1.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος την σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, IGA Model 1.
Ο FATCA απαιτεί από τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα εκτός των ΗΠΑ να μεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τους Αμερικανούς πελάτες τους στον φορολογικό φορέα των ΗΠΑ.
Ως φορολογούμενος, έχετε εδώ τη δυνατότητα να βλέπετε τις  φορολογικές σας οφειλές και τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει προς το Τμήμα Φορολογίας.  
Αν έχετε φορολογικές οφειλές μέχρι και τις 31/12/2015, μπορούν να ενταχθούν, υπό προϋποθέσεις, σε σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης σε τόκους και άλλες επιβαρύνσεις  μέχρι και 95%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων τις οποίες αποφασίζει ο φορολογούμενος μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού.
Μπορείτε να πληρώσετε τις οφειλές σας, μέσω της Φορολογικής Πύλης με Internet Banking (με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής) ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.
Μπορείτε να υποβάλετε τις φορολογικές σας δηλώσεις ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.
Ως φορολογούμενος, έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε  τις πληρωμές φόρων.  
Ως φορολογούμενος, έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τις  φορολογικές οφειλές και  να λαμβάνετε τον σχετικό αριθμό αναφοράς πληρωμής  για πληρωμή  μέσω internet banking.
Ως φορολογούμενος, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε οφειλές προς το Τμήμα Φορολογίας.