ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government
Αρχική ΣελίδαΗλεκτρονικές Υπηρεσίες  /  Εκπαίδευση και Κατάρτιση  /  Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε και να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας. Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό συμμετοχής σας.
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως τη διεύθυνση επικοινωνίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αλλαγές προσωπικών σας στοιχείων ή/και αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας σας.
Προβολή αναγκών αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και οι οποίες αναμένεται να κατανεμηθούν εντός της ημέρας.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται σε οικείους πίνακες διοριστέων και διορισίμων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να εκδηλώσετε τις επιλογές τοποθέτησης.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ένσταση προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή (μόνιμοι εκπαιδευτικοί) κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Οι μόνιμοι/μόνιμοι επι δοκιμασία εκπαιδευτικοί καλείστε να δηλώσετε την επιθυμία σας  για μετάθεση ή μη μετάθεση για ειδικούς λόγους.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας για μετάθεση ή μη μετάθεση, όπως επίσης και επιλογές τοποθέτησης.
Οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης καλείστε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, εφόσον περιλαμβάνεστε σε σχετική ανακοίνωση - κλήση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).
Όσοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνεστε στους οικείους πίνακες διοριστέων, μπορείτε εδώ να υποβάλετε αίτηση για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.