ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Περιουσιακά στοιχεία

Υποβάλετε αίτηση για εξαγωγή φορολογικού καταλόγου ακίνητης ιδιοκτησίας από τα κοινοτικά συμβούλια.
Υποβάλετε αίτηση για εξαγωγή καταλόγου ακίνητης ιδιοκτησίας (Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια, Συμβούλια Αποχετεύσεως/Υδατοπρομήθειας Επαρχιακές Διοικήσεις).
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καταχώρηση εκτιμητικών χαρακτηριστικών για ακίνητα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του αιτητή (Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια και Επαρχιακές Διοικήσεις).
Καταθέστε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για εξάλειψη υποθήκης.
Υποβάλετε εδώ αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας πωλήσεων/πωλητηρίων εγγράφων. Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μόνον από ιδιώτες εκτιμητές.
Καταθέστε εδώ την αίτησή σας για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας συγκεκριμένου αγοραστή με (ή χωρίς) εμπράγματα βάρη.
Υποβάλετε εδώ αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για αποξενωθέντα ακίνητα κατά περιοχή/πρόσωπο/περίοδο.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έρευνας ακίνητης ιδιοκτησίας για ισχύοντα πωλητήρια έγγραφα συγκεκριμένου αγοραστή.
Καταθέστε αίτηση ένστασης όσον αφορά τα νέα κτηματικά σχέδια που υιοθετούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαναχωρομέτρησης μιας γεωγραφικής περιοχής.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για σκοπούς διόρθωσης λάθους στα στοιχεία του ακινήτου που επηρεάζουν την αξία της γενικής εκτίμησης του ακινήτου.
Καταθέστε αίτηση για οριοθέτηση ενός ακινήτου (απλή οριοθέτηση ή για οριοθέτηση εξωτερικής περιμέτρου).
Εδώ υποβάλλετε αίτηση για σκοπούς ένστασης στη γενική εκτίμηση ενός ακινήτου.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Αντίγραφου Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου.
Αίτηση για έκδοση  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Γειτονικά Ακίνητα.
Οι χρήστες μπορούν εδώ να υποβάλουν αίτηση για έκδοση  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Συγκεκριμένο Είδος Ακινήτου.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Εμπράγματα Βάρη Απαγορεύσεις (Επιλογή Επαρχίας/ών ή Παγκύπρια).
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Προσωπικές Απαγορεύσεις.
Μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά έκδοση  Πιστοποιητικού Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας για Ιστορικό Ιδιοκτησίας Ακινήτου.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας.