ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Εκπαιδευτικό υλικό

Tο Φωτόδεντρο Κύπρου είναι ένα Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών. Αν είστε εκπαιδευτικός (οποιασδήποτε βαθμίδας) ή μέλος της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορείτε να αναρτάτε τα δικά σας μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.
Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις δράσεις σας για τα προγράμματα του τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα οποία συμμετέχετε.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά τα σχολεία, τα οποία μπορούν ανεβάσουν τις δρασεις τους για το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης.