ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government
Αρχική ΣελίδαΗλεκτρονικές Υπηρεσίες  /  Εργασία και Ασφάλιση  /  Αναζήτηση εργασίας / προσωπικού

Αναζήτηση εργασίας / προσωπικού

Εάν είστε κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό μη πτώχευσης. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό των 40 ευρώ.
Αν είστε αδιόριστος εκπαιδευτικός, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις εν λόγω εργασίες. Το Kέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης μπορεί να σας παρέχει βοήθεια σε προσωπικό καθώς και ενημέρωση για τις εργασίες που σας ανατίθενται.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειριστείτε την αίτησή σας για συμμετοχή σε εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (π.χ πληρωμή μέσω JCC, προβολή των αποτελεσμάτων, εκτύπωση δελτίου υποψηφίου και πιστοποιητικού).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις τρέχουσες προκηρύξεις θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε ως εργοδότης, να καταχωρήσετε κενές θέσεις εργασίας του οργανισμού σας καθώς επίσης και να έχετε πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε υποψήφιους που είναι κατάλληλοι για τις κενές θέσεις του οργανισμού σας.
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε, να αναζητήσετε κενές θέσεις εργασίας, να υποβάλετε αίτηση και ακολούθως να την επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα για παραπομπή σε συνέντευξη.
Μπορείτε να αναζητήσετε κενές θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.