ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Νομικές υπηρεσίες

Έχετε τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου/καταγγελίας σχετικά με τις ενέργειες ή παραλείψεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή του προσωπικού της, οι οποίες επηρεάζουν τους πολίτες ή/και Ελεγχόμενους Οργανισμούς.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία για θέματα διαφθοράς ή/και σύγκρουσης συμφερόντων (κατάχρηση εξουσίας με σκοπό προσωπικό όφελος).
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου/ καταγγελίας για θέματα που αφορούν διαφθορά, απάτη ή κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε ελεγχόμενό μας Υπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία / Οργανισμό / Αρχή / Κρατική Επιχείρηση.