ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Άδεια Οδήγησης

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ημερομηνία πρακτικής εξέτασης για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για θεωρητική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για πρακτική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για θεωρητική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Εδώ μπορείτε να κάνετε κράτηση ημερομηνίας και ώρας για τη διενέργεια εξέτασης για απόκτηση άδειας οδήγησης.
Έχετε τη δυνατότητα να καταβάλετε το τέλος για την εξέταση άδειας οδήγησης.
Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση προεξέτασης μαθητευομένου οδηγού.
Εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του οχήματος και της άδειας οδήγησής σας.