ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Επαγγελματίες εκπαίδευσης

Αν είστε αδιόριστος εκπαιδευτικός, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις εν λόγω εργασίες. Το ΚΕΕΑ μπορεί να σας παρέχει βοήθεια σε προσωπικό καθώς και ενημέρωση για τις εργασίες που σας ανατίθενται.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία. Η αίτηση σας θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε σχετικά.
Tο Φωτόδεντρο Κύπρου είναι ένα Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών. Αν είστε εκπαιδευτικός (οποιασδήποτε βαθμίδας) ή μέλος της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορείτε να αναρτάτε τα δικά σας μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητάτε μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.
Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις δράσεις σας για τα προγράμματα του τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα οποία συμμετέχετε.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά τα σχολεία, τα οποία μπορούν ανεβάσουν τις δρασεις τους για το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει αιτήσεις εισηγητών για εγγραφή σε μητρώο, υποβολή σεμιναρίων από εσωτερικούς και εξωτερικούς εισηγητές, αιτήσεις από εκπαιδευτικούς και σχολεία για συμμετοχή στα σεμινάρια, εσωτερική διαχείριση σεμιναρίων από αρμόδιους λειτουργούς, κρατήσεις αιθουσών, τήρηση παρουσιών, παραγωγή παρουσιολογίων, πιστοποιητικών, ωρολογίων προγραμμάτων κτλ.
Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.
Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα.
Εδώ μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ενδιαφέροντος για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.