ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Δικαιώματα καταναλωτή

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις λιανικές τιμές των καυσίμων στα πρατήρια
Μπορείτε να υποβάλετε τις εισηγήσεις σας προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Μπορείτε να υποβάλετε ερωτήματα και απορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και, γενικότερα, για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.
Ως καταναλωτές, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενη παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.