ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Υδάτινοι πόροι

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε την οικονομική και φυσική παραγωγικότητα του νερού των κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο.
Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε τις ανάγκες σε νερό ανά τοποθεσία και καλλιέργεια.
Έχετε την δυνατότητα υπολογισμού αζώτου, φώσφορου και κάλιου για σκοπούς υδρολίπανσης.