ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε και να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης που προσφέρονται από το Κέντρο Παραγωγικότητας. Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό συμμετοχής σας.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειριστείτε την αίτησή σας για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (Ιούνιος-Αύγουστος κάθε έτους).
Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις δράσεις σας για τα προγράμματα του τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα οποία συμμετέχετε.
Eάν είστε συνεργάτης του έργου CYberSafety, μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειρίζεστε τα σεμινάρια που προτίθεστε να προσφέρετε για τα σχολεία. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα σεμινάρια που προσφέρονται.
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει αιτήσεις εισηγητών για εγγραφή σε μητρώο, υποβολή σεμιναρίων από εσωτερικούς και εξωτερικούς εισηγητές, αιτήσεις από εκπαιδευτικούς και σχολεία για συμμετοχή στα σεμινάρια, εσωτερική διαχείριση σεμιναρίων από αρμόδιους λειτουργούς, κρατήσεις αιθουσών, τήρηση παρουσιών, παραγωγή παρουσιολογίων, πιστοποιητικών, ωρολογίων προγραμμάτων κτλ.
Σχολεία Νηπιακής, Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εν λόγω Μονοήμερα, Διήμερα, Τριήμερα και Πολυήμερα Προγράμματα.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΥΠΠΑΝ. Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω JCC.
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), να υποβάλετε αίτηση εγγραφής και να λάβετε αυτόματη ενημέρωση παραλαβής της αίτησης κλπ.
Μέσα από αυτή την υπηρεσία έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε όλα τα ηλεκτρονικά προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ), να υποβάλετε αίτηση καθώς και να παραλάβετε το πιστοποιητικό συμμετοχής.