ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειριστείτε την αίτησή σας για συμμετοχή σε εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (π.χ πληρωμή μέσω JCC, προβολή των αποτελεσμάτων, εκτύπωση δελτίου υποψηφίου και πιστοποιητικού).
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), να υποβάλετε αίτηση εγγραφής και να λάβετε αυτόματη ενημέρωση παραλαβής της αίτησης κλπ.