ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να λάβετε κρατική υποτροφία για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειριστείτε την αίτησή σας για συμμετοχή σε εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (π.χ πληρωμή μέσω JCC, προβολή των αποτελεσμάτων, εκτύπωση δελτίου υποψηφίου και πιστοποιητικού).
Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ), να υποβάλετε αίτηση εγγραφής και να λάβετε αυτόματη ενημέρωση παραλαβής της αίτησης κλπ.