ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Προξενικά θέματα

Οι διεθνείς αθλητές, προπονητές, διαιτητές, οικιακοί βοηθοί κ.α. έχετε την δυνατότητα παραχώρησης εξαιρέσεων μέσω του CyprusFlightPass.
Οι Κύπριοι πολίτες που ζείτε στο εξωτερικό μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα για σκοπούς επικοινωνίας και αρωγής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.