ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government
Αρχική ΣελίδαΗλεκτρονικές Υπηρεσίες  /  Εργασία και Ασφάλιση  /  Επαγγελματικά προσόντα / μητρώα και άδειες εξάσκησης επαγγέλματος

Επαγγελματικά προσόντα / μητρώα και άδειες εξάσκησης επαγγέλματος

Εάν είστε εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών, μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό μη εκκαθάρισης. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό των 40 ευρώ.
Εάν είστε κάτοχος κυπριακής ταυτότητας, μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό μη πτώχευσης. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό των 40 ευρώ.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για θεωρητική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την ημερομηνία πρακτικής εξέτασης για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για πρακτική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Μπορείτε να πληρώσετε για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής και ανανέωσης άδειας για εξάσκηση επαγγέλματος ηλεκτρολόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας στο μητρώο ηλεκτρολόγων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Θα χρειαστεί επίσης να κατέχετε πιστοποιητικό ικανότητας.
Εδώ μπορείτε να προβείτε σε επαλήθευση πιστοποιητικών ναυτικών.
Αν είστε ναυτικός/πράκτορας, μπορείτε μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Αιτήσεων Ναυτικών να υποβάλετε τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεικτικά για την έκδοση των ναυτικών σας βιβλιαρίων και θεωρήσεων. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του MS Internet Explorer 11 με υποστήριξη Java.
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για  ανανέωση του πιστοποιητικού κατάρτισης σύμβουλου φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπά με πτυχίο στη Γεωπονία και εγγεγραμμένα στο Συμβούλιο Γεωπόνων ως Γενικός Γεωπόνος ή Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπόνος Φυτοπροστασίας ή Φυσικό Πρόσωπο με πτυχίο στη Δασολογία.
Εδώ υποβάλλετε αίτηση για χορήγηση του πιστοποιητικού κατάρτισης σύμβουλου φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Απευθύνεται σε άτομα με πτυχίο στη γεωπονία και εγγεγραμμένα στο Συμβούλιο Γεωπόνων ως Γενικός Γεωπόνος ή Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπόνος Φυτοπροστασίας ή με πτυχίο στη δασολογία.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ανανέωση του πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χορήγηση του πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Αν είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μπορείτε να προβαίνετε σε υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια στην Κυπριακή Δημοκρατία.