ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

δώ μπορείτε να υπολογίσετε την οικονομική και φυσική παραγωγικότητα του νερού των κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο
Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε την απομάκρυνση του αζώτου με τη συγκομιδή ανά καλλιέργεια.
Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε τις ανάγκες σε νερό ανά τοποθεσία και καλλιέργεια.
Έχετε την δυνατότητα υπολογισμού αζώτου, φώσφορου και κάλιου για σκοπούς υδρολίπανσης.
Εδώ υποβάλλετε αίτηση για χορήγηση του πιστοποιητικού κατάρτισης σύμβουλου φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Απευθύνεται σε άτομα με πτυχίο στη γεωπονία και εγγεγραμμένα στο Συμβούλιο Γεωπόνων ως Γενικός Γεωπόνος ή Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπόνος Φυτοπροστασίας ή με πτυχίο στη δασολογία.