ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Έμμεση φορολογία ΦΠΑ

Ως φορολογούμενος, έχετε εδώ τη δυνατότητα να βλέπετε τις  φορολογικές σας οφειλές και τις πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει προς το Τμήμα Φορολογίας.  
Αν έχετε φορολογικές οφειλές μέχρι και τις 31/12/2015, μπορούν να ενταχθούν, υπό προϋποθέσεις, σε σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης σε τόκους και άλλες επιβαρύνσεις  μέχρι και 95%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων τις οποίες αποφασίζει ο φορολογούμενος μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού.
Εδώ μπορείτε να προβείτε σε επιβεβαίωση της ορθότητας  του αριθμού εγγραφής ΦΠΑ των πελατών μιας επιχείρησης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλα Κράτη Μέλη.
Αν είστε πρόσωπο υποκείμενο στον ΦΠΑ το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS) σε ένα κράτος μέλος (το κράτος μέλος εγγραφής), μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά, μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας, τριμηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ με αναλυτικά στοιχεία για τις παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη (το/τα κράτη μέλη κατανάλωσης), μαζί με τον οφειλόμενο ΦΠΑ.
Αν εκπροσωπείτε επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για επιστροφή του ΦΠΑ που επιβλήθηκε σε σχέση με αγαθά ή και υπηρεσίες που έλαβε η επίχειρηση από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σκοπούς της επιχείρησης.
Μπορείτε να πληρώσετε τον οφειλόμενο ΦΠΑ μέσω Internet Banking ή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα.
Μπορείτε να υποβάλετε Δηλώσεις Φ.Π.Α. ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TFA (Tax for All).