ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Σχέδια χορηγιών

Εδώ υποβάλλετε αίτηση για συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Γ Πράσινος Τρύγος σε Αμπελώνες Οινοπαραγωγής.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Β.3 Κατασκευή/ Ανακατασκευή Ξερολιθιών.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Β.2 Υποστύλωση Αμπελώνων.
Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα - Μέτρο 1Β.1 Αναδιάρθρωση και Ποικιλιακή Μετατροπή Αμπελώνων.
Μπορείτε να υποβάλετε: 1.Aίτηση συμμετοχής στο σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους χρωματισμένου γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς. 2. Αίτηση συμμετοχής στο σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους μελισσκόμους για το πετρέλαιο κίνησης.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για τα σχετικά σχέδια χορηγιών.