ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Στατιστικά Στοιχεία

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Υπηρεσία Ειδοποίησης της Στατιστικής Υπηρεσίας, για να λαμβάνεται ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν τη δημοσίευση στατιστικών
Εδώ μπορείτε να ενσωματώσετε το ημερολόγιο ανακοινώσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ημερολόγιο
Εδώ μπορείτε να αιτηθείτε για να λάβετε εμπιστευτικά δεδομένα για συγκεκριμένα επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Τα εμπιστευτικά δεδομένα μπορούν να διατεθούν μετά από επεξεργασία που να διασφαλίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η άμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των στοιχείων. Όταν υποβάλετε το αίτημα, θα ενημερωθείτε για το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τον όγκο και το χρόνο που χρειάζεται για την ετοιμασία των δεδομενων. Όταν αποδεχθείτε τη χρέωση θα ξεκινήσει η σχετική εργασία. Η έγκριση της αίτησης παροχής στοιχείων επέχει θέση δεσμευτικού συμβολαίου μεταξύ του αιτητή και της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Εδώ μπορείτε να αιτηθείτε για να λάβετε εξειδικευμένες στατιστικές και αναλύσεις, από τη Στατιστική Υπηρεσία, για στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν είναι δημοσιευμένα. Για κάθε αίτημα καθορίζεται χρέωση ανάλογα με τον όγκο και τον χρόνο για την ετοιμασία των εξειδικευμένων δεδομένων. Όταν αποδεχθείτε τη χρέωση θα ξεκινήσει η σχετική εργασία.
Εδώ μπορείτε να αιτηθείτε τη διευθέτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας
Εδώ μπορείτε να ζητήσετε γενικές πληροφορίες που αφορούν στη Στατιστική Υπηρεσία
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε τα παράπονα σας προς τη Στατιστική Υπηρεσία
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε τις εισηγήσεις σας προς τη Στατιστική Υπηρεσία
Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε πίνακες δεδομένων, γραφικές παραστάσεις και APIs (μηχαναγνώσιμα στοιχεία) μέσω της online βάσης δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας, CYSTAT-DB