ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Αεροδρόμια / Λιμάνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για σκοπούς διεκπεραίωσης διαδικασιών ελλιμενισμού πλοίων πριν τον ελλιμενισμό τους.
Αν είστε ναυτικός, μπορείτε μέσα από αυτή την πλατφόρμα να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα και να το διαμοιράσετε διευκολύνοντας τη δικτύωση μεταξύ των ναυτικών και των ναυτιλιακών εταιρειών.
Εδώ μπορείτε να προβείτε σε επαλήθευση πιστοποιητικών νηολογίου.
Εδώ μπορείτε να προβείτε σε επαλήθευση πιστοποιητικών ναυτικών.
Αν είστε ναυτιλιακή εταιρία, μπορείτε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα φόρου χωρητικότητας να υποβάλλετε τις φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του MS Internet Explorer 11 και με υποστήριξη Java.