ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Αιτήσεις

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρόσληψη ως ΣΥ.ΟΠ, νοουμένου ότι είστε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για θεωρητική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση καθώς και να καταβάλετε το σχετικό τέλος για θεωρητική εξέταση για έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας.
Αν είστε αδιόριστος εκπαιδευτικός, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις εν λόγω εργασίες. Το Kέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης μπορεί να σας παρέχει βοήθεια σε προσωπικό καθώς και ενημέρωση για τις εργασίες που σας ανατίθενται.
Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία.
Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα.
Εδώ μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ενδιαφέροντος για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για τις τρέχουσες προκηρύξεις θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειριστείτε την αίτησή σας για συμμετοχή σε εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (π.χ πληρωμή μέσω JCC, προβολή των αποτελεσμάτων, εκτύπωση δελτίου υποψηφίου και πιστοποιητικού).
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αλλαγές προσωπικών σας στοιχείων ή/και αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας σας.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται σε οικείους πίνακες διοριστέων και διορισίμων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να εκδηλώσετε τις επιλογές τοποθέτησης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή (μόνιμοι εκπαιδευτικοί) κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας για μετάθεση ή μη μετάθεση, όπως επίσης και επιλογές τοποθέτησης.
Οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης καλείστε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, εφόσον περιλαμβάνεστε σε σχετική ανακοίνωση - κλήση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).
Όσοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνεστε στους οικείους πίνακες διοριστέων, μπορείτε εδώ να υποβάλετε αίτηση για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε, να αναζητήσετε κενές θέσεις εργασίας, να υποβάλετε αίτηση και ακολούθως να την επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα για παραπομπή σε συνέντευξη.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διορισμό στην Αστυνομία