ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Αιτήσεις

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα.
Εδώ μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για διδασκαλία στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ενδιαφέροντος για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των διορισίμων εκπαιδευτικών καθώς και να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος μέσω της JCC. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ενεργή μόνο στις περιόδους υποβολής αιτήσεων για τις εξετασεις διορίσιμων εκπαιδευτικών.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αλλαγές προσωπικών σας στοιχείων ή/και αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας σας.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται σε οικείους πίνακες διοριστέων και διορισίμων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να εκδηλώσετε τις επιλογές τοποθέτησης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή (μόνιμοι εκπαιδευτικοί) κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας για μετάθεση ή μη μετάθεση, όπως επίσης και επιλογές τοποθέτησης.
Οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης καλείστε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, εφόσον περιλαμβάνεστε σε σχετική ανακοίνωση - κλήση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).
Όσοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνεστε στους οικείους πίνακες διοριστέων, μπορείτε εδώ να υποβάλετε αίτηση για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
Εδώ μπορείτε να εγγραφείτε, να αναζητήσετε κενές θέσεις εργασίας, να υποβάλετε αίτηση και ακολούθως να την επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτημα για παραπομπή σε συνέντευξη.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διορισμό στην Αστυνομία