Μεταφορά στο κεντρικό περιεχόμενο

Αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης (κατηγορίας Α’ και Β’)

06/10/23 14:59  |  Ανακοινωθέν  |  Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
tmima_alieias_logo

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών πλήρους και μερικής απασχόλησης (Κατηγορίας Α’ και Β’), για τα έτη 2024 – 2028. Το ΤΑΘΕ προτίθεται να παραχωρήσει μέχρι 327 άδειες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος από τις 09 Οκτωβρίου 2023 μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2023, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ και προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα φωτοαντίγραφα που χρειάζονται για την αξιολόγηση της αίτησής τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Αλιείας Νόμο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκάφη για σκοπούς αλιείας ιχθύων εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων (για τα σκάφη που φέρουν την κυπριακή σημαία), εκτός εάν έχει εκδοθεί γι’ αυτά άδεια αλιείας. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει για αλιεία σκάφος κατά παράβαση του Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή σε χρηματική ποινή μέχρι € 17.080 ή και στις δύο ποινές μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι υφιστάμενες άδειες αλιείας λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, όπως επίσης και για τα κριτήρια απόκτησης επαγγελματικής άδειας αλιείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

(ΝΓ/ΣΧ)

Είναι χρήσιμη αυτή η σελίδα;