ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Τελωνειακές υπηρεσίες

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να αναθέσετε σε άλλο πρόσωπο (π.χ. τελωνειακό αντιπρόσωπο) να εκτελεί τελωνειακές διαδικασίες για λογαριασμό σας μέσω της πύλης εξουσιοδότησης προσβάσεων.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να αναθέσετε σε άλλο πρόσωπο (συνήθως έναν τελωνειακό αντιπρόσωπο) να εκτελεί τελωνειακές διαδικασίες για λογαριασμό σας μέσω της πύλης εξουσιοδότησης προσβάσεων.
Στην ευρωπαϊκή πύλη εμπορευομένων EU-CTP eAEO/eBTI INF STP (Δοκιμαστικό Σύστημα) θα βρείτε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα διαδικτυακά συστήματα για εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς (AEO), για ευρωπαϊκές δεσμευτικές τιμολογιακές πληροφορίες (EBTI) και για ειδικές διαδικασίες (INF).
Στην ευρωπαϊκή πύλη εμπορευομένων EU-CTP eAEO/eBTI INF STP (Περιβάλλον Παραγωγής) θα βρείτε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα διαδικτυακά συστήματα για εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς (AEO), για ευρωπαϊκές δεσμευτικές τιμολογιακές πληροφορίες (EBTI) και για ειδικές διαδικασίες (INF).
Μπορείτε να ελέξετε την κατάσταση μιάς φορτωτικής του συστήματος δηλωτικών εισαγωγής στο Customs Infogate.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε όλες τις αιτήσεις σας για Τελωνειακές Αποφάσεις στο Σύστημα Τελωνειακών  Αποφάσεων CDS Traders` Portal.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε όλες τις αιτήσεις σας για Τελωνειακές Αποφάσεις στο Σύστημα Τελωνειακών  Αποφάσεων CDS Traders` Portal.
Εδώ θα βρείτε το κυπριακό δασμολόγιο.
Εδώ θα βρείτε το δασμολογίο Ε.Ε. (TARIC Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου (ENS) στο Σύστημα ελέγχου εισαγωγών ICS.
Έχετε την δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου διακίνησης εμπορευμάτων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης στο  Συστημα Διακίνησης Εναρμονισμένων Προϊόντων EMCS.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε δηλωτικά εισαγωγής στο Σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε δηλωτικά εισαγωγής στο Σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε διασαφήσεις εξαγωγής στο Σύστημα Εξαγωγών.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε διασαφήσεις εξαγωγής στο Σύστημα Εξαγωγών.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε διασαφήσεις εισαγωγής στο Σύστημα Εισαγωγών μέσω XML.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε διασαφήσεις εισαγωγής στο Σύστημα Εισαγωγών μέσω XML.
Εδώ οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε  διασαφήσεις εισαγωγής στο Σύστημα Εισαγωγών.
Οι Οικονομικοί Φορείς μπορείτε να υποβάλετε διασαφήσεις εισαγωγής στο Σύστημα Εισαγωγών.
Έχετε τη δυνατότητα ελέγχου εισαγόμενων τροφίμων που εμπίπτουν στους ενισχυμένους ελέγχους.