ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Νηπιακή και Δημοτική

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας όπως διεύθυνση επικοινωνίας και αριθμό τηλεφώνου.
Αν είστε γονέας/κηδεμόνας, έχετε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε ηλεκτρονικά την εγγραφή του παιδιού σας για το επόμενο έτος.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αλλαγές προσωπικών σας στοιχείων ή/και αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας σας.
Προβολή αναγκών αντικαταστάσεων των δημόσιων σχολείων όπως υποβλήθηκαν από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και οι οποίες αναμένεται να κατανεμηθούν εντός της ημέρας.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται σε οικείους πίνακες διοριστέων και διορισίμων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να εκδηλώσετε τις επιλογές τοποθέτησης.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ένσταση προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή (μόνιμοι εκπαιδευτικοί) κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
Οι μόνιμοι/μόνιμοι επι δοκιμασία εκπαιδευτικοί καλείστε να δηλώσετε την επιθυμία σας  για μετάθεση ή μη μετάθεση για ειδικούς λόγους.
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας για μετάθεση ή μη μετάθεση, όπως επίσης και επιλογές τοποθέτησης.
Όσοι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνεστε στους οικείους πίνακες διοριστέων, μπορείτε εδώ να υποβάλετε αίτηση για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.