ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Εισηγήσεις και Παράπονα

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε παράπονο για θέματα που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε πληροφορίες ή καταγγελίες για θέματα που αφορούν ηλεκτρονικό έγκλημα όπως παιδική πορνογραφία, παράνομη παρέμβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή, απάτη μέσω διαδικτύου, ξενοφοβία, ρατσισμός.
Αν είστε Κύπριος εργαζομενος ή εργαζόμενος που προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικός) και εργάζεστε στην Κύπρο, μπορείτε να υποβάλετε ανώνυμο παράπονο για εργατικά θέματα κατά των εργοδοτών.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου/καταγγελίας σχετικά με τις ενέργειες ή παραλείψεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ή του προσωπικού της, οι οποίες επηρεάζουν τους πολίτες ή/και Ελεγχόμενους Οργανισμούς.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία για θέματα διαφθοράς ή/και σύγκρουσης συμφερόντων (κατάχρηση εξουσίας με σκοπό προσωπικό όφελος).
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής παραπόνου/ καταγγελίας για θέματα που αφορούν διαφθορά, απάτη ή κατάχρηση δημοσίου χρήματος σε ελεγχόμενό μας Υπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία / Οργανισμό / Αρχή / Κρατική Επιχείρηση.
Τα παράπονα μπορεί να υποβληθούν από ενήλικες και παιδιά
Αν είστε Κύπριος εργαζομενος ή εργαζόμενος που προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικός) και εργάζεστε στην Κύπρο, μπορείτε να υποβάλετε παράπονο για εργατικά θέματα κατά των εργοδοτών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις εισηγήσεις σας προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Ως καταναλωτές, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενη παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον οποιασδήποτε υπηρεσίας ή λειτουργού που ασκεί εκτελεστική ή διοικητική αρμοδιότητα.
Εδώ μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα ή παράπονο προς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.