ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Προγράμματα / σχέδια κινήτρων

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε και να διαχειριστείτε την αίτησή σας για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (Ιούνιος-Αύγουστος κάθε έτους).
Οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης καλείστε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, εφόσον περιλαμβάνεστε σε σχετική ανακοίνωση - κλήση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).
Μέσα από αυτή την υπηρεσία έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε όλα τα ηλεκτρονικά προγράμματα επιμόρφωσης/κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕ.ΠΑ), να υποβάλετε αίτηση καθώς και να παραλάβετε το πιστοποιητικό συμμετοχής.