ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government
Αρχική ΣελίδαΗλεκτρονικές Υπηρεσίες  /  Επιχειρηματική Δραστηριότητα  /  Έναρξη, λειτουργία και τερματισμός επιχειρηματικής οντότητας

Έναρξη, λειτουργία και τερματισμός επιχειρηματικής οντότητας

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όσον αφορά δημοσιεύσεις για τα εμπορικά σήματα.
Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όσον αφορά στα εμπορικά σήματα.
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Υποβολή αίτησης για καταχώρηση εντύπου ΗΕ16 που αφορά στην κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση, εξαγορά ή ακύρωση μετοχών, μετατροπή μετοχών και επαναμετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε μετοχές. Η σχετική υπηρεσία παρέχεται κάτω από το σύνδεσμο "επικαιροποίηση του μητρώου εταιρείας" και ακολούθως στο σύνδεσμο "Υπηρεσίες αλλαγών και πιστοποιημένων αντιγράφων".
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Αλλαγών και Πιστοποιημένων Αντιγράφων"
Η σχετική υπηρεσία παρέχεται κάτω από το σύνδεσμο "επικαιροποίηση του μητρώου εταιρείας" και ακολούθως στο σύνδεσμο "Υπηρεσίες αλλαγών και πιστοποιημένων αντιγράφων".
Η σχετική υπηρεσία παρέχεται κάτω από το σύνδεσμο "επικαιροποίηση του μητρώου εταιρείας" και ακολούθως στο σύνδεσμο "Υπηρεσίες αλλαγών και πιστοποιημένων αντιγράφων".
>Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Εγκαθίδρυση τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Εγγραφής".
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Σύσταση Εμπορικής Επωνυμίας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Εγγραφής".
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Σύσταση Συνεταιρισμού" και ακολούθως "Υπηρεσίες Εγγραφής".
Αφού συνδεθείτε με το σύστημα θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τους συνδέσμους "Σύσταση Εταιρείας" και ακολούθως "Υπηρεσίες Εγγραφής"
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Στο παρόν στάδιο η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μόνο για δικηγόρους / δικηγορικά γραφεία.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο νομικό πρόσωπο, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε εκ μέρους του ενδιάμεσου ή του φορολογουμένου, τη σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Ως ενδιάμεσος ή φορολογούμενος, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτή την υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML αρχείων τα οποία περιέχουν τη σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα DAC4/CbCR.
Αν είστε εταιρεία ή εκπρόσωπός της, μπορείτε να υποβάλετε την ετήσια Γνωστοποίηση με στοιχεία της εταιρείας (π.χ. λογιστικό έτος, όμιλος στον οποίο ανήκει, πρόσωπο επικοινωνίας κλπ.) όπως αυτά προβλέπονται στη συμφωνία DAC4/CbCR. Σημειώνεται ότι αυτή η Γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα.
Αν υποβάλλετε στοιχεία CbCR, μπορείτε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία DAC4/CbCR ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που εκπροσωπείτε.
Αν εκπροσωπείτε συνιστώσα οντότητα που είναι μέλος Ομίλου Πολυεθνικών Εταιρειών (με κύκλο εργασιών περαν των €750,000,000), μπορείτε να την εγγράψετε στην ηλεκτρονική υπηρεσία DAC4/CbCR για να υποβάλλετε τα στοιχεία CbCR, καθώς η υποβολή τους είναι υποχρεωτική.
Σας παρέχεται η δυνατότητα προβολής της κατάστασης  των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και στο  πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Αν είστε εκπρόσωπος χρηματοοικονομικού ιδρύματος, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλετε εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος την σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και το πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Αν είστε χρηματοοικονομικό ίδρυμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, για να μπορείτε να υποβάλλετε τη σχετική πληφορόρηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC 2 και  το παγκόσμιο πρότυπο του ΟΟΣΑ CRS.
Έχετε τη δυνατότητα προβολής της κατάστασης των αρχείων XML που έχουν ήδη υποβληθεί.
Έχετε τη δυνατότητα υποβολής αρχείων XML  με την σχετική πληροφόρηση  όπως προβλέπεται στην συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ, IGA Model 1.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο χρηματοοικονομικό ίδρυμα, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία για να μπορείτε να υποβάλλετε εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος την σχετική πληροφόρηση, σύμφωνα με την συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, IGA Model 1.
Ο FATCA απαιτεί από τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα εκτός των ΗΠΑ να μεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τους Αμερικανούς πελάτες τους στον φορολογικό φορέα των ΗΠΑ.