ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Στράτευση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρόσληψη ως ΣΥ.ΟΠ, νοουμένου ότι είστε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αν είστε πολίτης που έχει υποχρέωση στράτευσης στην Εθνική Φρουρά και έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας, οφείλετε να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Αν είστε πολίτης που έχει υποχρέωση στράτευσης στην Εθνική Φρουρά και έχετε κληθεί για κατάταξη, μπορείτε να δηλώσετε επιθυμίες ή/και προσωπικά/οικογενειακά ζητήματα, που αφορούν Όπλο-Σώμα, Άδεια Οδηγού, Ειδικές Δυνάμεις, Λέσχες, ΣΜΕΦ και να επισυνάψετε σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της επιλογής σας σε σχέση με τα πιο πάνω, της σωματικής σας ικανότητας καθώς επίσης και για την μονάδα που θα υπηρετήσετε.