ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Αίτηση για Θεσμοθετημένη Σύνταξη

e-Service

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για θεσμοθετημένη σύνταξη

Τι θα χρειαστείτε για την αίτηση

Θα χρειαστείτε λογαριασμό στο CY Login. Πρόκειται για έναν ασφαλή προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος σας δίνει πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο CY Login, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού

Ο λογαριασμός σας στο CY Login θα πρέπει να ‘ταυτοποιηθεί’ προτού τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συνδέσετε την ταυτότητά σας με το CY Login. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του online banking σας, ή μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, ή με επίσκεψη σε ΚΕΠ ή σε Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο.

Εάν έχετε ήδη εγγραφεί και ταυτοποιηθεί, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταχωρώντας τον αριθμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας.

Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει τα πιο πάνω βήματα

Ζητήστε βοήθεια και καθοδήγηση

Για τυχόν απορίες ή υποστήριξη αναφορικά στην συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (ηΥπηρεσία), παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Υπεύθυνος Φορέας Αρμόδιος Λειτουργός Διεύθυνση Ώρες Εργασίας Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο