Μεταφορά στο κεντρικό περιεχόμενο

Για αυτή την υπηρεσία

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επίδομα ασθενείας.

Πριν ξεκινήσετε

Θα χρειαστείτε λογαριασμό στο CY Login. Πρόκειται για έναν ασφαλή προσωπικό λογαριασμό, ο οποίος σας δίνει πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αν δεν έχετε λογαριασμό στο CY Login, μπορείτε να κάνετε εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού.

Ο λογαριασμός σας στο CY Login θα πρέπει να ‘ταυτοποιηθεί’ προτού τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συνδέσετε την ταυτότητά σας με το CY Login. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του online banking σας, ή μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, ή με επίσκεψη σε ΚΕΠ ή σε Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο.

Εάν έχετε ήδη ολοκληρώσει τα πιο πάνω βήματα

Ξεκινήστε

Αρμόδιος Λειτουργός

-

Διεύθυνση

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 26, 1075 Λευκωσία

Ώρες Εργασίας

08:00-17:00

Τηλέφωνο

1450

Είναι χρήσιμη αυτή η σελίδα;