ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Digital Services of Cyprus Government

Εγγραφή στο μητρώο οδοντιάτρων

e-Service

Τι θα χρειαστείτε για την αίτηση

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Οδοντιάτρων και να αναγνωριστεί η ειδικότητα σας, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση cdcouncil@dental.org.cy, υποβάλλοντας μαζί και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά.

Ζητήστε βοήθεια και καθοδήγηση

Για τυχόν απορίες ή υποστήριξη αναφορικά στην συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (ηΥπηρεσία), παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Υπεύθυνος Φορέας Αρμόδιος Λειτουργός Διεύθυνση Ώρες Εργασίας Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο